whole grain pasta summer squash
Fresh Rigatoni Sun Dried Pesto

Fresh Rigatoni with Sun Dried Tomato Pesto and Summer Squash

Sept. 4, 2018

Another Blue Apron. Fresh Rigatoni with Sun Dried Tomato Pesto and Summer Squash (aka Zuchini)